Τι πρέπει να κάνω εάν ..

.. έχω πέτρες στη χολή;

Η λιθιασική νόσος της χοληδόχου κύστεως είναι μία αρκετά συχνή παθολογική κατάσταση. Δεν αφαιρούνται μόνο οι λίθοι (πέτρες), αλλά ολόκληρη η χοληδόχος κύστη. Με τη λαπαροσκοπική αντιμετώπιση η συντριπτική πλειοψηφία των ασθενών επιστρέφει στο σπίτι μετά από μία μόνο διανυκτέρευση, ενώ μετά από μία περίπου εβδομάδα μπορεί να επιστρέψει και στην εργασία, εάν αυτή δεν είναι βαριά και δεν καταπονεί πολύ σωματικά το χειρουργημένο άτομο.
Σε εξαιρετικά σπάνιες περιπτώσεις, παρουσιάζεται η ανάγκη να μετατραπεί μία λαπαροσκοπική επέμβαση σε ανοικτή. Να αφαιρεθεί δηλαδή ο λαπαροσκοπικός εξοπλισμός και να γίνει τομή. Πρόκειται, όμως, για καταστάσεις κατά τις οποίες υπάρχει κάποιος κίνδυνος ή επιπλοκή. Η ενημέρωση του ασθενούς από το χειρουργό μπορεί να λύσει τέτοιες απορίες.


Τι πρέπει να κάνω εάν ..

…έχω κήλη;

Ο όρος κήλη χρησιμοποιείται για να περιγράψει την προβολή ενός σπλάχνου της κοιλιάς μέσα από κάποιο στόμιο του κοιλιακού τοιχώματος. Ανάλογα με τη θέση στην οποία εμφανίζεται, η κήλη παίρνει και το αντίστοιχο όνομα. Αν η κήλη δημιουργηθεί μέσω του βουβωνικού στομίου ονομάζεται βουβωνοκήλη. Αντίστοιχα η κήλη του ομφαλού ονομάζεται ομφαλοκήλη κ.λ.π..
Υπάρχουν πολλές τεχνικές για την αντιμετώπιση των κηλών, όπως για παράδειγμα η λαπαροσκοπική ή η χρήση πλέγματος στην παραδοσιακή χειρουργική. Η κατάλληλη μέθοδος επιλέγεται μετά από συζήτηση του ασθενούς με το χειρουργό, ώστε να αποφασιστεί η καλύτερη μέθοδος που ταιριάζει στον κάθε άνθρωπο. Λαμβάνονται υπ’ όψιν παράγοντες, όπως για παράδειγμα, η ηλικία, το επάγγελμα, ο τύπος της κήλης και το κόστος.


Τι πρέπει να κάνω εάν ..

…έχω αιμορροΐδες;

Η αιμορροϊδοπάθεια είναι μία νόσος που παιδεύει ανθρώπους κάθε ηλικίας. Η πρώτη κίνηση για την αντιμετώπισή της είναι η αλλαγή συνηθειών και διατροφής, καθώς και η επίσκεψη σε Γαστρεντερολόγο. Εάν τα συντηρητικά μέσα δε φέρουν το επιθυμητό αποτέλεσμα, τότε έρχεται η σειρά της χειρουργικής αντιμετώπισης.
Ανάλογα με το στάδιο της νόσου μπορεί να γίνει επιλογή της κατάλληλης θεραπείας. Οι επιλογές είναι αρκετές. Εκτός από την κλασική χειρουργική αφαίρεση, υπάρχουν και άλλες μέθοδοι όπως οι ελαστικοί δακτύλιοι, η χρήση οπτικών ινών ή η απολίνωση αιμορροϊδικών αρτηριών υπό καθοδήγηση υπερήχων. Πάντα μετά από συνεννόηση ασθενούς-χειρουργού επιλέγεται η καταλληλότερη μέθοδος.

Διαβάστε περισσότερα